Anadil Etkinliği


Bahçe Etkinliği

Doğayı Tanıma Etkinliği

Gezi Etkinliği

İngilizce Etkinliği

Kavram Çalışması

Müzik Etkinliği

Rol Model Etkinliği

Oyun

Serbest Etkinliği

Kurtköy Lale Bahçesi Anaokulu - Kurtköyde Anaokulu

Etkinliklerimiz

A- SOSYAL ETKİNLİKLER

 

1- ROL MODEL ETKİNLİĞİ

 

 

Her ay çocuklarımızın gelecekteki eğitim hayatlarında karşılaşacakları, Türk ve dünya tarihinde yer almış, alanında isim yapmış ünlü simalardan biri belirlenir. Bu kişiyle ilgili resim ve slayt gösterileri yapılarak, yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verilerek sınıflarda ve okul panolarında tanıtım yapılır. Böylece çocuklarda araştırma, öğrenme isteği ve bilgiyi paylaşma konusunda beceriler geliştirilmesi hedeflenir.

 

2- SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ

 

 

İşlenen üniteye paralel giden temel deneyim eşliğinde çocuğun ürün oluşturması, farklı malzemeleri tanıması ve kullanması, sanata ve yaratıcılıklarına yönelik ve ilgilerinin uyandırılması hedeflenmektedir. 

 

Gün her sabah sabah sporu “serbest zaman etkinliği” adı altında bir saatlik oyun uygulaması ile başlar. Çocuk bu etkinlik sırasında ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi kendine karar alma, aldığı kararı uygulama ve bu uygulamanın sonuçlarını görme fırsatı bulur. 

 

Her gün farklı bir sanat etkinliği verilir. Yoğurma maddeleri, boya maddeleri, artık materyal çalışmaları, kağıt işleri yapılır. Etkinlikler her ay sonu çocuğun dosyasına konarak aileye verilir. Bazı faaliyetleri ise çocuğun kişisel dosyasında sergimiz için saklanır. Resim ve diğer çalışmalar ile çocuklarımızın küçük kas gelişimlerini destekleyerek aynı zamanda düşünebilmeleri ve düşündüklerini ifade edebilmeleri ile birlikte yaratıcılıklarını da geliştirmek hedeflenmiştir. 

 

Çocukların yaptıklarını görmeleri yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları, bir işe başlama ve başladığı işi bitirme duygusunu yaşamaları,yaptıklarının sonucunu görüp güven duygusunu kazanmalarını desteklemek için eğlenceli etkinlikler yapılmaktadır.

 

Çocuğun karar alma, aldığı kararları uygulayabilme ve zamanını uygun şekilde ortaya kullanabilme alışkanlıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir., sorun çözme, sosyal ilişkiler kurma deneyimlerini yaşar. Çocukların serbest zaman etkinliklerinde yaptıklarını sözlü ifade ederken dil gelişimine katkı sağlanır onların yaptıkları ile ilgili değerlendirme yapmalarına fırsat yaratır.

 

3- OYUN ETKİNLİĞİ

 

 

Çocuklarla iletişim kurmanın onların dünyasını paylaşmanın bir çok yolu vardır. Oyun bu yolların en doğalıdır. Isındırıcı, hareketli ve dinlendirici olarak her gün uygulanır.  Grup oyunları, bireysel oyunlar, uygun havalarda bahçe oyunları, köşe oyunları gibi çok çeşitli kategoride uygulanır.

 

Önemli olan oyunu oynarken eğlenmek, öğrenmek ve gelişmek. Her çocuk kurduğu, oynadığı oyunlarla hayatı tanır, gelişir ve özgürleşir. Oyun öğrenmenin ve eğitmenin en eğlenceli ve kendiliğinden olduğu yöntemdir. Oyun çocuğun eğlenmesinin yani sıra fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal akanlarda desteklenmesini sağlar. 

 

4- MÜZİK ETKİNLİĞİ

 

 

Çocuklarla eğlenerek ritim duygusunu aşılama, farklı müzik aletlerini tanıma ve kullanmalarına ortam sağlama, ses ve hareketlerle müzik duygusunun gelişmesine yardımcı olmak, bu alanda yeteneği olan çocukların keşfine katkı sağlamak amacıyla müzik etkinliği yapılmaktadır. Değişik yörelere ve kültürlere ait müzikler dinleterek çocuklarda var olan müzik kulağının gelişmesi sağlanır. 

 

Müzik, kendini ifade etme, özgüven, yaratıcılık ve zevkin ve estetiksel duyguların dışavurumunu sağlamada önemli bir etkendir. Derste kullanılan müzikal egzersizler, çocuğun her alandaki konsantrasyon ve bellek hafızasını geliştirir. Müziğin temel kavramları olan ritm, ton, melodi ve müzikal nüanslar çocuklara kuramsal olarak değil, yaşayarak aktarılır.

 

5- GEZİ ETKİNLİĞİ

 

 

Okulumuzda uygulanan eğitim programına paralel her ay düzenli olarak gezi ve incelemeler düzenlenir. Gezi ve incelemelerde amaç, öğrencinin yeni deneyimler kazanarak bilgilerini pekiştirmek ve öğrenciyi sosyal yaşama hazırlamaktır.

 

B-FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ

 

 

1 -DOĞAYI TANIMA

 

Bak, dokun, dene ve öğren çalışmalarımız ile deneyerek ve yaşayarak öğrenmeleri hedeflenmiştir. Bu ders saatinde çocukların ilgileri doğrultusunda doğuştan var olan merak duygusunu geliştirmek, neden-sonuç ilişkilerini anlamaya, çevrelerini gözlemlemelerine olanak sağlamak amacıyla; ünite konularına göre yapılandırılmış ya da spontane olarak gelişmesine olanak sağlanmış gözlem-inceleme-araştırma-keşfetme ve deneme etkinlikleri düzenlenir. 

 

Çocuklar bu etkinlik sırasında öğretmenleri ile birlikte nesne, olay, ya da durumları izler, inceler, keşfeder, dener ve çıkarımlarda bulunurlar. Bu etkinliklerde bilgileri birleştirerek yeni kavramlar geliştirir; dünyayı araştırırken çocuksu bir yolla bilimin temelleri ile tanışırlar. 

 

Yine bu saat içerisinde yaşamın doğallığını öğreniriz. Kar neden yağar?, Kuş nasıl uçar?, Balık nasıl yüzer?, Neden her sabah güneş doğar ve her akşam batar? Her şeyin bir sırası ve cevabı vardır.

 

2- BAHÇE ETKİNLİĞİ

 

 

Çocuklar için doğayı tanıma ve inceleme zamanı gibi bu arada bedensel gelişimin desteklenmesine de olanak sağlar. Bahçe çocukların özgürce oynadığı, çeşitli deneyimler yaşayarak korkularını yendiği bir oyun ortamı olarak ta kullanılır. 

 

Hava koşullarının uygun olmadığı durumlarda bahçe saati oyuncaklarla donatılmış, çocukların özgürce hareket etmelerine fırsat tanıyan geniş, ferah kapalı oyun alanı olarak kullanılan sınıflarında yapılmaktadır. top oyunları,  salıncak, kaydırak, jimnastik aletleri, tırmanma merdiveni, tahterevalli, zıp zıplar ile oyunlar yapılmaktadır.

 

C-BRANŞ ETKİNLİKLERİ

 

1- ANADİLİ ETKİNLİĞİ

 

Kelimelerin gücünü Türkçe ile öğreniriz. Doğru kelimeler bulup, uygun yerlerde kullanacağımız cümleler, yaşam mücadelesinde bizi yenilmez kılacak tek silahımızdır. Kelimelerin gücüne inanarak neyi, nasıl ifade edeceğimizi Türkçe ile öğreniriz. 

 

Çocukların dil gelişimini ve Türkçeyi düzgün kullanmalarını sağlamak, bu yolla kendilerini ifade etmelerine imkan tanımak ve çevre ile etkileşimlerini kolaylaştırmak için yapılır. 

 

Çocukların gelişim düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenen konularla onların eski bilgileriyle yeni bilgilerini birleştirmelerine olanak sağlanır. Çocuklarda öğrenme merakı ve isteği uyandırılır. 

 

Anadili ve ünite etkinliklerinde çocuklar dinleme, paylaşma, sıra bekleme, fikir belirtme ve kalabalık ortamda bulunmayı, bazen lider, bazen de izleyici olmayı öğrenirler. 
 

2- İNGİLİZCE ETKİNLİĞİ

 

 

Çocukların kendilerini anadillerinde doğru ve güzel bir şekilde ifade etmelerine özen gösterilen okulumuzda yabancı dile de önem verilmektedir. Bu nedenle İngilizce eğitimi, alanında, A.B. normlarında okul öncesi yabancı dil eğitimi konusunda özel eğitim almış uzman öğretmenler tarafından gerçekleştirilir.

 

İngilizce eğitimi, 4 yaş gruplarına haftada 1,5 yaş gruplarına haftada 3, 6 yaş gruplarına da haftada 3 saat olarak yürütülmektedir.
İngilizce etkinliklerimizin içeriği;

 

Anaokulu öğretmenlerimizin eğitim öğretim yılı için belirledikleri hedefler, temalar ve buna bağlı olarak oluşturdukları program göz önüne alınarak planlanır.
İngilizce öğretimindeki amacımız çocuklarımıza;
 
·    Yabancı dil öğretiminin eğlenceli olduğu hissini uyandırmak,
·    Anadilleri dışında başka dillerin olduğu bilincini geliştirmek,
·    İngilizceyi anlama ve konuşma anlamında cesaretlendirmek,
·    Eğlendirmek hem de eğlendirirken öğretmektir.
 
 
3- KAVRAM ÇALIŞMALARI ETKİNLİĞİ

 

 

Kavram çalışmaları ile çocukların bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi sağlanmaya çalışılır. Bunun için gerçek obje ve materyallerle gerekli öğrenme ortamları hazırlanarak çocukların renk, sayı, şekil, uzaysal ve alansal kavramları kazanmaları sağlanır.
 

Çocukları ilköğretim olgunluğu düzeyine ulaştırmak için kavram çalışmalarında somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru bir yol izlenir. 

 

Çocukların dikkat sürelerini uzatma, verilen yönergeleri anlayarak uygulama, ince kas gelişimini destekleme ve el-göz koordinasyonu geliştirme amacı ile yumuşak malzemeleri şekillendirme, makas tutma, hikaye oluşturma, sesleri tanıma ve çizgi çalışmalarına yer verilir.
 

 

 

Copyright 2024. Tasarım: ordukayamatbaa.com. Dünkü Ziyaretçi: 18 | Bugünkü Ziyaretçi: 25
facebook twitter google plus