Anadil Etkinliği


Bahçe Etkinliği

Doğayı Tanıma Etkinliği

Gezi Etkinliği

İngilizce Etkinliği

Kavram Çalışması

Müzik Etkinliği

Rol Model Etkinliği

Oyun

Serbest Etkinliği

Kurtköy Lale Bahçesi Anaokulu - Kurtköyde Anaokulu

Eğitim Anlayışımız

AHLAK EĞİTİMİ

 

Çocukluk gelişimi ve eğitiminde, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim önemli bir yer tutar. İlk yıllar çocuk gelişiminin hem çok hızlı hem de oldukça kritik olduğu yıllardır. Bu erken geliim yıllarında temeli atılması gereken önemli hususlardan biri de ahlak eğitimidir.Ahlak gelişimi; bireyin toplumun değer yargılarını kazanarak içinde bulunduğu çevreye uyumunu, kendi ilke ve değer yargılarını oluşturmasını amaçlar. Bu değerler sistemini bireyi dönemler içinde geliştirmektedir. Bilişsel gelişim ile ahlak gelişim dönemlerinin özellikleri birbirine paralel olarak ortaya çıkmaktadır. 

Erken çocukluk dönemindeki çocukların bilişsel gelişimleri arttıkça buna paralel olarak ahlak gelişimi de ilerlemektedir. Okul öncesi eğitim kurumları yakından incelendiğinde ahlak gelişimini desteklemeye ilişkin bilgiye gereksinim duyulmaktadır. Çocukların kişiliklerinin hızla şekillendiği bu kritik dönemde içinde bulundukları doğa kuralları ve toplum yaşamının inceliklerini,kendilerinin olduğu kadar diğer bireylerin de çıkarları, hak ve özgürlükleri doğrultusunda öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Çocuğun karşılaştığı insanlar ve durumlar karşısında nasıl davranacağını büyük ölçüde çocuğa sağlanan sosyal öğrenme yaşantıları ve örnek olarak gördüğü modeller ahlak gelişiminde etkili olur. Toplumun mutluluğu, toplumda adalet ve eşitliğin sağlanması, toplumun her kesiminde ahlak kuralları ve ahlak eğitimi kişilere kazandırılmalıdır.

 

KARAKTER EĞİTİMİ

 

Kendisiyle barışık, mutlu, başarılı yaşamın sırrı sınav başarısından çok, etik değerlerin, duyguların, sağlıklı iletişimin anlaşılması ve uygulanmasıyla olasıdır. Kişilerin bunları gerçekleştirebilmesi için gerekenler öğretilebilir. Etik değerleri bilen ve bu değerlere sahip olan kişiler yaşamda başarı kazanmış kişilerdir. Ayrıca, etik değerleri bilmek ve onlara sahip olmak doğrudan sınav başarısını da olumlu etkiler. Araştırmalar saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, etik değerlerin eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemlidir. Etik değerlerin eğitimi yaşam boyu gereken bir eğitimdir. Bu eğitimle amacımız etik değerlerin anlaşılması ve uygulanmasıdır. Bu programın amacı ve felsefesi etik değerler yönünden farkındalık yaratmaktır.

 

KARAKTER EĞİTİMİNİN ANA ÖĞELERİ

 

Evrensel Temel Etik Değerler karakterin altı temel taşını belirler. Bu özelliklere sahip kişiler güçlü kişilerdir. Güçlü kişiliği olan bir insan:

 

GÜVENİLİRDİR

 

 • Her açıdan dürüst davranır. 
 • Doğru söyler. 
 • İçtendir.  
 • Yanlış yönlendirmez. 
 • Hile yapmaz. 
 • Diğer kişilere zarar vermez. 
 • Güvene dayalı bir ilişkide önemli bilgileri karşısındakinden saklamaz. 
 • Kopya çekmez. (Okulda ve işyerinde) 

 

BAŞKALARINI DÜŞÜNÜR

 

 • Paylaşımcıdır. 
 • Çevresindekilere kendisine davranılmasını istediği gibi davranır. 
 • Başkalarına yardım eder. 
 • Bencil değildir. 
 • Vefa sahibi gerçek bir dosttur. 
 • Duyarlı, merhametli, sevecendir.
   

SORUMLU DAVRANIR

 

 • Elindekilerin en iyisini yapar. 
 • Gayret etmeyi sürdürür, vazgeçmez. 
 • Çalışkan ve özenlidir. 
   

ADİLDİR

 

 • Herkese eşit yaklaşır, adaletli davranır. 
 • Açık görüşlüdür. 
 • Başkalarını yargılamaz; anlamaya çalışır. 
 • Başkalarının hatalarından haksızca faydalanmaz. 

 

HERKESE SAYGI GÖSTERİR

 

 • Kibardır.
 • Herkesi yetenekleriyle değerlendirir. 
 • Hoşgörülüdür. 
 • Kimseyi aşağılamaz. 
 • Herkese iyi davranır. 
 • Başkalarını kötü niyetle kullanmaz veya yönlendirmez. 
 • Sömürmez. 
 • Bireylerin kendi yaşamları hakkında karar verme haklarına saygı gösterir. 
   

İYİ VATANDAŞTIR

 

 • Kurallara ve kanunlara uyar. 
 • Görevini yapar. 
 • Görevlilere görevlerini yerine getirmesinde saygı gösterir. 
 • Bilgi alır. 
 • Oy verir. 
 • Komşularını, ailesini, toplumunu, ülkesini, işverenini, iş arkadaşlarını yani ilişkide olduğu herkesi korur. 
 • Vergisini öder. 
 • Topluma gönüllü hizmette bulunur. 
 • Çevresini korur. 
 • Doğal kaynakları korur.

 

 

Copyright 2024. Tasarım: ordukayamatbaa.com. Dünkü Ziyaretçi: 20 | Bugünkü Ziyaretçi: 3
facebook twitter google plus